Nazar Vücuttan Nasıl Çıkar?

Nazar var ve inancımıza göre onunla ilgili ayetler de var. İnanılmaması gereken nazar değil, nazar yapılırken yapılan iştir. Nazarın ne olduğunu anlatarak nazar ile temas halinde ne yapmanız gerektiğini size söyleyeceğiz.

Nazar dokunuşuna şeytani bakış denir. Nazar bile kendi kendine temas şeklinde olur. Mesela ne kadar pürüzsüz bir cilde sahip olduğumu söyledikten 2 saat sonra yüzünüzde sivilce oluşuyor. Bu nazar, nazar değil. Ancak bazı nazarlar insanlar üzerinde çok etkilidir. Örneğin sınavlarda çok başarılı olan kişi sınavlarda başarılı olamayacaktır.

Nazar İnsanları Nasıl Etkiler?

Aşırı derecede imrenilen birinin gözlerindeki yansımaya maruz kaldığınızda nazara maruz kalabilirsiniz. Bunda çok nazarlı insanlar mavi boncuk dediğimiz mavi boncuklar takarlar. Nazar boncuğu batıl bir inanç olmasının yanında bazı din bilginlerine göre; Nazar boncuğunun önleyici özelliği olduğu görüşündedirler çünkü nazar boncuğuna dokunulduğu anda gözdeki yansıma bu boncuk üzerinde kırılmaktadır.

Nazarlığın renkli insanların bakışlarından daha değerli olduğu sıklıkla söylenir. Bunun nedeni ise; Ege ve Doğu Akdeniz bölgelerindeki insanların çoğunun mavi gözleri olması ve bu bölgelerde çok fazla nazar olması ve Uzakdoğu dediğimiz bölgede nazarlık olmaması neredeyse hiç kimse olmadığı için Uzakdoğu’da renkli gözlerle.

Kendimizi Nazarlardan Nasıl Koruyabiliriz?

Batıl inançları bir kenara bırakmalıyız. Korunmasız bebeklerde kötü enerjinin birikmesini nazar boncuğu takarak önleyebilirsiniz, ancak bu kesin çözüm değildir. Nazardan korunmak için bu duaları okumak yeterli olacaktır. Hiçbir şey seni bir duadan daha fazla koruyamaz. Nazar değdiğinde, bu duaları okuyun ve şifa bulacaksınız. Kurşun dökmenize gerek yok.

Göze Gelmemek için Okunması Gereken Dualar

  • Al-Fatiha,
  • Ayetü’l-Kürsî,
  • Falah Suresi,
  • Nas Suresi,
  • Nazar Duası okunmalıdır.

” Bismillâhirrahmânirrahîm bismillâhi azîm-iş- şâni şedîd-il birri mâ şâallahü kâne habese hâbisün min hacerin yâbisin ve şihâbin kâbisin. Allahümme innî radedtü ayn-el âini aleyhi ve alâ men ehabb-en-nâsi ileyhi ve fî keyedihî ve kilyetihî lahmün rakîkun ve azmün dakîkun fîmâ lehû yelîku ferci-il basara hel terâ min fütûrin sümmerci-il basara kerrateyni yenkalib ileyk-el basaru hâsian ve hüve hasîr ve in yekâdüllezîne keferû leyüzlikûneke biebsârihim lemmâ semi-uz- zikra ve yekûlûne innehû lemecnûnün ve mâ hüve illâ zikrun lilâlemîne lâ havle velâ kuvvete illâ billâh-il aliyy-il azîmi Lâ ilâhe illallâhü hısnî, men kâle-hâ dehale hısnî, ve men dehale hısnî emine min azâbî. Sadaka rasûlullahi sallallahü teâlâ aleyhi ve selleme. “

Leave a Reply